«Η ισχύς εν τη ενώση» για ιδιοκτήτες εκτάσεων στην Καλαμπάκα

Στην κατεύθυνση ισχυροποίησης κινήθηκαν στην Καλαμπάκα οι ιδιοκτήτες εκτάσεων στην αδόμητη ζώνη της κωμόπολης των Τρικάλων. Συγκεντρώθηκαν υπογραφές για την...

Διαβάστε περισσότερα