Το …καταφύγιο

Το …καταφύγιο

Στην προηγούμενη κακοκαιρία «Διομήδης» είχε βρει καταφύγιο στην …φάτνη επί της πλατείας Δεσποτικού στα Τρίκαλα. Απομένει να δούμε πιο καταφύγιο...